Skærmbillede 2017-12-12 kl. 07.56.01
FB

Tilmelding

Arrangement:

Speedbådskørekort 16+

startDate:
09. maj
endDate:
- 16 maj 2023
paymentRateSum_display:
Pris: 250 DKK
enrollmentText:
Så er det nu du har chancen for at erhverve dig et speedbådscertifikat, så du er klar til en sommer på vandet.


Vi tager dig igennem forløbet "speedbådscertifikat", bestående af en række teori og praksis, og hjælper dig hele vejen til og igennem den praktiske prøve. Ungdomsskolen besidder en række dygtige sejlere som primært kommer til at stå for undervisningen, hvilket vil sige, at I meget vel kan møde kendte ansigter til både den teoretiske og den praktiske undervisning.


Tirsdag d. 9. maj kl. 16.00-20.00 gennemgår vi alt teori - forvent at I på forhånd får tilsendt teorien på mail, således at materialet ikke er helt nyt for jer. Vi mødes i teorilokalet i Hadsund UK, Tempovej 1, Hadsund.


Torsdag d. 11. maj kl. 16.00-22.00 tager vi igen fat på teorien, inden vi går en tur på vandet og gennemgår den praktiske del. Allerede her skal I ud at sejle speedbåd. Vi mødes i teorilokalet i Hadsund UK, Tempovej 1, Hadsund.


Tirsdag d. 16. maj kl. 16.00-22.00 har vi prøvedag. Her møder vi censor som skal tage os igennem dagen, hvor vi starter med at gennemgå den teori som vi har lært. Senere tager vi sammen med censor en tur på vandet, hvor vi også her skal vise ham vores evner. Vi mødes i teorilokalet i Hadsund UK, Tempovej 1, Hadsund.

Garanti for beståelse - består du ikke første gang, så sørger ungdomsskolen for at du får styr på manglerne og igen kan komme til prøve.


I skal selv stå for forplejning (mad og drikke).

HUSK varmt og vejraktuelt tøj - tjek vejrudsigten!

Alderskrav for deltagelse er 16 år.

Spørgsmål til Jonas på mail: jkyvsgaard19@gmail.com

 1. ID:

  719

 2. Ugedage:
  lørdag, tirsdag, torsdag
 3. Distrikt:
  Hadsund Ungdomsklub
 4. Aldersgrænse:
  Ja (16-18 år)
 5. Klassetrin:
  Ingen krav
 6. Betingelser for betaling:
  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger - Mariagerfjord UngdomsskoleNår vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysningerPersonoplysningerne bruges til at behandle tilmelding til Ungdomsskolen og for at kunne levere services til elever, brugere, unge, forældre og deltagere (herefter fællesbetegnelsen brugere), herunder holdtilmelding, betaling, udsendelse af relevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til undervisningsministeriet, behandler vi kun de informationer, som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fremgår af:" Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra e" Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1" UngdomsskolelovenKategorier af personoplysningerVi behandler almindelige persondata i form af navn, adresse og kontaktinformationer, betalingsoplysninger samt CPR nummer samt Skole- og klasseoplysninger, hold- og aktivitetsoplysninger, fraværsoplysninger, kommunal tilknytning. Visse særlige aktiviteter kan kræve, at du oplyser yderligere informationer, så som, hvilke spil du spiller (gaming og eSport), det musikinstrument du spiller på, dine sproglige kundskaber, eller andet relevant for aktiviteten.I visse situationer vil du kunne oplyse supplerende oplysninger, fx dine interesseområder mm. Disse informationer er ikke obligatoriske, påvirker ikke din tilmelding og oplysningen er frivillig.Hvordan indsamler vi oplysninger?Indsamling af personoplysninger kan ske på en af følgende måder:Via hjemmesiden, hvor du indtaster persondata i vores onlinetilmeldingVia elektronisk uddannelsesvalg på www.optagelse.dk - og her oplysninger fra tidligere skole.Via telefonisk kontakt, hvor dine data bliver indtastet i vores administrationssystem af ungdomsskolens medarbejdere.Via mail kontakt, hvor dine data bliver indtastet i vores administrationssystem af ungdomsskolens medarbejdere.Igennem forskellige myndigheder - fx PPRNår du kontakter Ungdomsskolen via en kontaktformularNår du bruger vores kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan besvare dine spørgsmål/anmodninger. Vi opbevarer dine personoplysninger i 30 dage. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.Modtagere eller kategorier af modtagereFor at kunne opfylde købsaftaler mm., videregiver vi de informationer, som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren. Samtidigt videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder jf. den gældende lovgivning.Informationer om betaler id, kursus id og beløb videregives til NETS for at kunne gennemføre betaling.Navn og kontaktinfo kan videregives til kommuner.Hvem har adgang til oplysningerne?Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er:Skolens ledelse og administrative medarbejdere, som er ansvarlig for indskrivning, tilmeldinger, div. holdinfo, booking, fakturering af deltagere ifm. elevbetaling og kommunikation med myndighederne.Skolens undervisere, som informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister og mødeprotokoller.Opbevaring af dine personoplysningerVi opbevarer dine personoplysningerne, så længe du er tilmeldt hos os. Når du er stoppet, opbevarer vi dine oplysninger som hovedregel i 5 år.Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at se oplysningerne, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning og til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Se kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver og læs mere om dine rettigheder på https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse
 7. Adresse:
  Tempovej 1, 9560 Hadsund
 8. Postnummer:
  9560
 9. Antal pladser ledige:
  14
 10. Kategori:
  Hold i ungdomsskolen