Skærmbillede 2017-12-12 kl. 07.56.01
FB

Tilmelding

Arrangement:

Førstehjælp & Knallert - Hadsund

startDate:
15. apr
endDate:
- 15 apr 2023
paymentRateSum_display:
Pris: 850 DKK
enrollmentText:
Tilmelding sluttede 14-4-2023
Knallertundervisning & Førstehjælp

Er du fyldt 14 år og 6 mdr. og ønsker du et knallertkørekort? Så er det her du skal tilmelde dig.

Inden du må gå i gang med knallertundervisningen, skal du deltage og gennemføre det obligatoriske 8-timers "færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere". (Det er det kursus, du tilmelder dig til her).

Førstehjælpskurset koster 350 kr. & knallertkørekortet koster 500 kr. Beløbet 850 kr. betales ved tilmelding.

Efter kurset vil du modtage et elektronisk førstehjælpsbevis. Beviset sendes til den mail, som du har oplyst ved tilmeldingen.

Udebliver du fra førstehjælpskurset uden afbud, koster et nyt kursus 350 kr.
Udebliver du fra knallertundervisningen uden afbud, koster et nyt undervisningsforløb 500 kr.

Når du har gennemført dit førstehjælpskursus, er du klar til at deltage på et af vores knallertundervisningshold.
Vi sammensætter holdene efter alder - du skal være fyldt 14 år og 6 mdr. De ældste kommer til først. Du vil modtage en invitation fra os, når det bliver din tur til at deltage på et knallertundervisningshold. I invitationen vil der være vedhæftet en undervisningsplan, som skal læses godt igennem samt andre vigtige informationer.

Som noget nyt har vi indgået en samarbejdsaftale med Nordjyllands politi. De vil gerne invitere forældre til kommende knallertelever til forældremøde. Det har den betydning, at alle forældre til kommende knallertelever, skal deltage i forældremødet lige inden knallertundervisningen går i gang. Tidspunktet er fastlagt til første mødedag i tidsrummet 17.00-18.00.
Der vil blive sendt yderligere informationer ud, når der udsendes invitation til knallertundervisning.

Hvis du ikke har bopælsadresse i Mariagerfjord Kommune, er der stadig mulighed for at tage et knallertkørekort hos Mariagerfjord Ungdomsskole. Prisen er 1.600 kr. og det kræver, at vi modtager en underskrevet betalingserklæring fra dig - kontakte Sisse Andersen på tlf. 9711 4356 eller mail siand@mariagerfjord.dk .

Knallertundervisningen består af 30 lektioner inklusiv den teoretiske og praktiske prøve.
Hvis du dumper til enten den teoretiske eller praktiske prøve, koster en ny prøve 230 kr.

Vi forbeholder os retten til at ændre datoerne, hvis der ikke er nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

 1. ID:

  103

 2. Tidspunkt:
  09:00 - 17:00
 3. Ugedage:
  lørdag
 4. Distrikt:
  Hadsund Ungdomsklub
 5. Aldersgrænse:
  Ja (14-17 år)
 6. Klassetrin:
  Ingen krav
 7. Betingelser for betaling:
  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger - Mariagerfjord UngdomsskoleNår vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14. Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysningerPersonoplysningerne bruges til at behandle tilmelding til Ungdomsskolen og for at kunne levere services til elever, brugere, unge, forældre og deltagere (herefter fællesbetegnelsen brugere), herunder holdtilmelding, betaling, udsendelse af relevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til undervisningsministeriet, behandler vi kun de informationer, som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fremgår af:" Databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra e" Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1" UngdomsskolelovenKategorier af personoplysningerVi behandler almindelige persondata i form af navn, adresse og kontaktinformationer, betalingsoplysninger samt CPR nummer samt Skole- og klasseoplysninger, hold- og aktivitetsoplysninger, fraværsoplysninger, kommunal tilknytning. Visse særlige aktiviteter kan kræve, at du oplyser yderligere informationer, så som, hvilke spil du spiller (gaming og eSport), det musikinstrument du spiller på, dine sproglige kundskaber, eller andet relevant for aktiviteten.I visse situationer vil du kunne oplyse supplerende oplysninger, fx dine interesseområder mm. Disse informationer er ikke obligatoriske, påvirker ikke din tilmelding og oplysningen er frivillig.Hvordan indsamler vi oplysninger?Indsamling af personoplysninger kan ske på en af følgende måder:Via hjemmesiden, hvor du indtaster persondata i vores onlinetilmeldingVia elektronisk uddannelsesvalg på www.optagelse.dk - og her oplysninger fra tidligere skole.Via telefonisk kontakt, hvor dine data bliver indtastet i vores administrationssystem af ungdomsskolens medarbejdere.Via mail kontakt, hvor dine data bliver indtastet i vores administrationssystem af ungdomsskolens medarbejdere.Igennem forskellige myndigheder - fx PPRNår du kontakter Ungdomsskolen via en kontaktformularNår du bruger vores kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan besvare dine spørgsmål/anmodninger. Vi opbevarer dine personoplysninger i 30 dage. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.Modtagere eller kategorier af modtagereFor at kunne opfylde købsaftaler mm., videregiver vi de informationer, som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren. Samtidigt videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder jf. den gældende lovgivning.Informationer om betaler id, kursus id og beløb videregives til NETS for at kunne gennemføre betaling.Navn og kontaktinfo kan videregives til kommuner.Hvem har adgang til oplysningerne?Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er:Skolens ledelse og administrative medarbejdere, som er ansvarlig for indskrivning, tilmeldinger, div. holdinfo, booking, fakturering af deltagere ifm. elevbetaling og kommunikation med myndighederne.Skolens undervisere, som informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister og mødeprotokoller.Opbevaring af dine personoplysningerVi opbevarer dine personoplysningerne, så længe du er tilmeldt hos os. Når du er stoppet, opbevarer vi dine oplysninger som hovedregel i 5 år.Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at se oplysningerne, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning og til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Se kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver og læs mere om dine rettigheder på https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse
 8. Adresse:
  Tempovej 1, 9560 Hadsund
 9. Postnummer:
  9560
 10. Antal pladser ledige:
  9
 11. Kategori:
  Knallertkørekort